CSDW-เรื่องราวของเรา-เด็กอินโดนีเซียที่มีความสุข

สร้างความเปลี่ยนแปลง

โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อเยาวชนของ P&G ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงการริเริ่มแบบไม่แสวงหาผลกำไรในปี 2547 P&G ได้จัดหาน้ำสะอาดมากกว่า 21,000 ล้านลิตรให้กับผู้คนที่เดือดร้อนทั่วโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายกว่า 150 ราย

93

ประเทศ

21,000

ล้านลิตร

พันธมิตรกว่า 150

ราย

ข้อมูลล่าสุด

จากรอบโลก

บรรลุเป้าหมายลิตรที่ 19,000 ล้าน คือครอบครัว:

อัลลอฮ์ บ. และสมาชิก โดยองค์กร HOPE ในปากีสถานให้การสนับสนุน

สถานที่:

ปากีสถาน

ความร่วมมือ:

HOPE

เราภูมิใจที่จะฉลองวันบรรลุเป้าหมายนี้กับ HOPE ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการกุศลของเรา องค์กรที่ได้แจกจ่ายซองผงกรองน้ำของ P&G ที่มีความจำเป็นอย่างมากในปากีสถาน ให้กับผู้คนเช่นอัลลอฮ์ บ. และครอบครัวของเขา อัลลอฮ์ บ. (75) อาศัยอยู่กับราห์เมียภรรยา (70) ลูกชาย อัลลอฮ์ ราค์ฮา (45) และลูกสะใภ้ ซากินา (30) พร้อมลูกทั้งห้าของพวกเขา ราชีด (10) ซัลมา (9) ราเซีย (5) อามีราน (2) และกุลซาร์ (11 เดือน)

เป็นเวลาเกือบ 18 เดือนที่ทีมงาน HOPE ได้แจกจ่ายซองผงกรองน้ำของ P&G ในชุมชนของอัลลอฮ์ บ. อาสาสมัครจาก HOPE ได้สาธิตวิธีการทำความสะอาดน้ำสกปรกและขุ่นแก่ครอบครัว รวมทั้งจัดหาและมอบถังและซองผงกรองน้ำให้ สมาชิกในชุมชนต้องไปหาน้ำจากแม่น้ำใกล้เคียง เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลในภูมิภาคจามซาร์ดาร์ น้ำค่อนข้างสกปรกในช่วงฤดูฝนและมีผู้คนมากมายล้มป่วย แต่หลังจากที่ทีมงาน HOPE มายังหมู่บ้านเป็นประจำ จัดหาซองผงกรองน้ำ ให้การศึกษาและการฝึกอบรม ผู้คนก็เจ็บป่วยน้อยลงกว่าเดิม

ครอบครัวนี้ติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันเป็นผลมาจากการดื่มน้ำสกปรก และเด็กๆ ไม่ได้รับประทานอาหารที่ดีจึงทำให้น้ำหนักลด ตั้งแต่ครอบครัวเริ่มใช้ซองผงกรองน้ำ พวกเขาก็ป่วยน้อยลง จึงไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อยและประหยัดค่ารักษาพยาบาล และตอนนี้ชุมชนของพวกเขาซึ่งมีประชากรประมาณ 1,500 คน เกือบ 80% ของครัวเรือนทั้งหมดใช้ซองผงกรองน้ำเพื่อทำน้ำดื่มสะอาดและให้มีสุขภาพดี เรื่องที่น่ายินดีก็คือ การเสียชีวิตของทารกเนื่องจากอาการท้องร่วงได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่แทบไม่เกิดขึ้นอีกเลย