CSDW-คุณช่วยได้อย่างไร-สาว ๆ กำลังเรียนรู้การดื่มน้ำสะ

วิธีการช่วยเหลือ

การมีส่วนร่วมในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็ก (CSDW) ของ P&G นั้นมีอยู่ด้วนกันหลายวิธี ท่านสามารถบริจาคเงินหรือชักชวนให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในฐานะผู้ระดมทุน

1

การบริจาคเงิน

การสร้างความแตกต่างอันใหญ่หลวงนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก แพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G 1 ซองมีราคาเพียง 10 เซนต์ ซึ่งสามารถทำน้ำสะอาดได้มากถึง 10 ลิตร

เงินเพียง $1

สามารถทำน้ำสะอาดให้เด็กได้เป็นเวลา 50 วัน

เงิน $7.50

สามารถทำน้ำสะอาดให้เด็กได้เป็นเวลาหนึ่งปี

เงิน $30

สามารถทำน้ำสะอาดให้ครอบครัวที่มีสี่คนได้เป็นเวลาหนึ่งปี

เงินบริจาคของท่านทั้ง 100% จะถูกมอบให้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการน้ำดื่มสะอาดโดยตรง

การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมดจะนำไปมอบให้เพื่อเป็นเงินทุนของโครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็ก (CSDW) โดยตรง ซึ่งเป็นเงินทุนเพื่อการกุศลที่มีมูลนิธิ Greater Cincinnati เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนการลงทุนระยะยาวของบริษัท P&G ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ CSDW เป็นการครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการบริหารจัดการของโครงการ

บริจาค