รางวัลและการยอมรับ

รางวัลและการยอมรับ

นับตั้งแต่ปี 2547 โครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็กของ P&G และเทคโนโลยีการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติสำหรับความพยายามในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับเด็กและครอบครัวทั่วโลก

รางวัลสำหรับนวัตกรรมสาขาเทคโนโลยี

สมาคมสารเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา - รางวัล Howard Fawcett:

สำหรับการสร้างผลงานอันโดดเด่นสาขาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการสื่อสารเรื่องสารเคมีสำหรับสุขภาพและความปลอดภัย รางวัลสิทธิบัตรและสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสำนักงานสำหรับความมี

มนุษยธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา:

สำหรับการจัดหาน้ำสะอาด 5 พันล้านลิตร ด้วยนวัตกรรมแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G

รางวัลนวัตกรรมสาขาเศรษฐศาสตร์สังคม:

สำหรับนวัตกรรม “เหนือแรงบันดาลใจ” – กลยุทธ์และการร่วมพันธมิตรในการส่งมอบผลงานเทคโนโลยีแพคเกจของ P&G และโครงการ CSDW

รางวัลเทคโนโลยีระดับโลก:

สิ่งแวดล้อม

รางวัลนักนวัตกรรมผู้สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นทางกลศาสตร์:

การเฉลิมฉลองผู้รับรางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

รางวัล Tech Museum ประจำปี 2561 – The Tech Museum of Innovation:

สำหรับการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ด้านมนุษยธรรมและการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในสาขาน้ำดื่มสะอาด

รางวัลเหรียญทองแดงของ Grainger Challenge - มูลนิธิ National Academy of Engineering and The Grainger:

สำหรับความพยายามด้านมนุษยธรรมที่นำมาซึ่งการออกแบบและการพัฒนาแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G

นักประดิษฐ์ระดับชาติแห่งปี - มูลนิธิ Intellectual Property Owners Education:

สำหรับความพยายามด้านมนุษยธรรมที่นำมาซึ่งการออกแบบและการพัฒนาแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G

รางวัลโครงการระดับโลก:

GBC Health - รางวัลดำเนินการทางธุรกิจด้านสุขภาพ:

สำหรับโครงการการลงทุนทางสังคมขององค์กรที่ดีที่สุดในโลกในการแก้ไขโรคท้องร่วง

รางวัลปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมในการต่อสู้ความหิวโหย:

ในการยอมรับความพยายามที่โดดเด่นพิเศษของโครงการในนามของชุมชุนที่ประสบทุกข์เข็ญทั่วโลก

รางวัล Ron Brown สำหรับผู้นำองค์กร (ผู้ร่วมรับรางวัล):

สำหรับการจัดหาน้ำดื่มสะอาดในประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งเน้นความโดดเด่นของความสัมพันธ์ของพนักงานและชุมชน

รางวัลผู้นำระดับโลก - สมาคมสหประชาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา:

สำหรับการจัดหาน้ำสะอาดแก่คนจำนวนหลายคนคนในทั่วโลก (และสำหรับการปกป้องอนาคต ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ Tampax & Always)

โครงการสมาชิกอเมริกันเอ็กซ์เพรส:

สำหรับการชนะการโหวตสำหรับแนวคิดโครงการที่มีการปฏิบัติการได้มากที่สุดและสร้างผลกระทบสูงสุดโดยสมาชิกบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส

รางวัลเหรียญทองสำหรับการสื่อสารด้านสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ร่วมรับรางวัล) - Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health:

สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีตลาดเป็นพื้นฐานอันยั่งยืนและการส่งมอบน้ำดื่มสะอาด

รางวัลวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ - ศูนย์กลยุทธ์และการศึกษานานาชาติ สถาบัน Global Strategy:

สำหรับการสร้างสรรค์สูตรและวิธีการทางนวัตกรรมเพื่อหนึ่งในปัญหาสำคัญสูงสุดทางกลยุทธ์สำหรับยุคสมัยของเรา — น้ำดื่มสะอาด

รางวัลธุรกิจระดับโลก - หอการค้านานาชาติ, โครงการพัฒนาขององค์การสหประชาติ และคณะทำงานผู้นำธุรกิจระหว่างประเทศของเจ้าชายแห่งเวลล์:

สำหรับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษขององค์การสหประชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายของการลดจำนวนประชากรที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2558

Global CSR Summit 2015 - รางวัลเหรียญเงิน

สำหรับหมวดหมู่ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์

รางวัลโครงการระดับภูมิภาค

รางวัล Doctors for Africa Global Citizen:

สำหรับองค์กรที่มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

รางวัลสำหรับความเป็นเลิศขององค์กร - กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา:

สำหรับความพยายามในการปรับปรุงชีวิตผู้คนในไนจีเรียและปากีสถาน

รางวัลความเป็นเลิศด้านสุขภาพสิ่งของแวดล้อมสำหรับเด็ก - สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา:

สำหรับความโดดเด่นของความเป็นผู้นำในการปกป้องเด็กจากอันตรายทางสุขภาพของสิ่งแวดล้อม

รางวัล Stockholm Industry Water - สถาบัน Stockholm International Water:

สำหรับการพัฒนาแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G

2016 โดยนิตยสาร Mix Marcomm – อินโดนีเชีย:

สำหรับโครงการที่ดีที่สุดในการมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประจำปี 2559

รางวัลความเป็นเลิศ APAC ประจำปี 2559:

สำหรับโครงการความรับผิดชอบขององค์กร 3 อันดับสูงสุดใน APAC รางวัล

Conciencia ประจำปี 2559 – รางวัลกิตติมศักดิ์:

สำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ CSDW ในอาร์เจนตินา