พันธมิตร

พันธมิตร

โปรแกรม P&G Children’s Safe Drinking Water มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรและผู้สนับสนุน ในการนำน้ำดื่มสะอาดมาสู่ผู้คนในชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั่วโลก

พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน
 • พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน
 • พันธมิตรที่ปรับใช้ผลิตภัณฑ์

พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

โครงการ CSDW ร่วมประสานงานกับองค์กรต่อไปนี้เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในวิกฤตเรื่องน้ำสะอาด และให้การสนับสนุนสำหรับความสำคัญของน้ำสะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ถูกต้อง

 • American Chemical Society
 • Centers for Disease Control and Prevention
 • Clinton Global Initiative
 • Global Water Challenge
 • Flash Flood for Good
 • H20 for Life
 • International Council of Nurses
 • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
 • Johns Hopkins University
 • Rotary International - WASRAG
 • UK Department for International Development
 • UNC - Chapel Hill Water Institute
 • UNICEF
 • U.S. Agency for International Development
 • U.S. Water Partnership
 • Wash Advocates
 • World Health Organization (WHO)

พันธมิตรที่ปรับใช้ผลิตภัณฑ์

โครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็กของ P&G ร่วมงานกับองค์กรต่อไปนี้ในการแจกจ่ายแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G ให้แก่ครอบครัวต่างๆ และให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องความสำคัญของการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ถูกต้อง

 • A Child’s Hope International
 • Action Against Hunger
 • Africare
 • Aga Khan Foundation
 • Alive Medical Services
 • AMPATH
 • AmeriCares
 • Aquaya
 • Batey Relief Alliance
 • Bethel Network
 • CARE
 • Catholic Medical Missions Board
 • Catholic Relief Services
 • ChildFund International
 • Feed the Children
 • FHI 360
 • Food for the Hungry
 • FXB International
 • GlobalMedic
 • HOPE
 • International Medical Corps
 • International Rescue Committee
 • Keep a Child Alive
 • Matthew 25 Ministries
 • Millennium Water Alliance
 • MSH
 • Oxfam International
 • Partners in Health
 • Plan
 • PSI
 • S.A.F.E. Kenya
 • Safe Water and AIDS Project
 • Samaritan’s Purse
 • Save the Children
 • Sisters of Notre Dame de Namur
 • Society for Family Health
 • SOTENI
 • United Way
 • Un Kilo de Ayuda
 • World Vision