เนื้อหาสื่อ

โลโก้

ข้อความโลโก้ P&G

ข้อความโลโก้ P&G

โลโก้ CSDW

B-ROLL

เด็กมีสุขภาพดีด้วยน้ำสะอาด

โรงเรียนและชุมชน

การสาธิตแพคเกจ - ละตินอเมริกา

การสาธิตแพคเกจ - เอเชีย

การสาธิตแพคเกจ - แอฟริกา

ครอบครัว

ภาพ

AFRICA

Asia

India

Latin America

Packets and how they work

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม