บริจาค
หัวสีน้ำเงิน

เนื้อหาสื่อ

โลโก้

 • P&G-เครื่องหมาย

  ข้อความโลโก้ P&G

 • CSDW-เครื่องหมาย

  โลโก้ CSDW

 • B-Roll

  เด็กมีสุขภาพดีด้วยน้ำสะอาด

  เด็กมีสุขภาพดีด้วยน้ำสะอาด

  Read More

  โรงเรียนและชุมชน

  โรงเรียนและชุมชน

  Read More

  การสาธิตแพคเกจ - ละตินอเมริกา

  การสาธิตแพคเกจ - ละตินอเมริกา

  Read More

  การสาธิตแพคเกจ - เอเชีย

  การสาธิตแพคเกจ - เอเชีย

  Read More

  การสาธิตแพคเกจ - แอฟริกา

  การสาธิตแพคเกจ - แอฟริกา

  Read More

  ครอบครัว

  ครอบครัว

  Read More

  ภาพ

  ข่าวประชาสัมพันธ์