บริจาค
เกี่ยวกับโครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็ก (CSDW) ของ P&G

ผลการดำเนินงานของเรา

โครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็ก (CSDW) ของ P&G ได้เริ่มต้นในฐานะโครงการที่ไม่แสวงหากำไรเมื่อปี 2547 ผ่านเครือข่ายพันธมิตรอันหลากหลายกว่า 150 ราย CSDW ช่วยในการจัดหาน้ำดื่มสะอาดโดยใช้แพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G และช่วยในการรณรงค์ความตระหนักเรื่องวิกฤตของน้ำสะอาด เพราะเพียงแค่การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ความเสี่ยงในการเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงประมาณ 50 เปอร์เซนต์ พลังแห่งน้ำสะอาดสามารถช่วยเด็กๆ ในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อที่เด็กเหล่านี้จะได้สามารถไปโรงเรียนซึ่งจะทำให้เด็กได้รับโอกาสด้านเศรษฐกิจและให้โอกาสแก่ครอบครัวในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

CSDW-กราฟิกข้อมูล

น้ำดื่มสะอาด 15 ล้านลิตร (ภาพถ้วยน้ำของ P&G)

นับตั้งแต่ที่โครงการนี้ได้เริ่มต้นเมื่อปี 2547 บริษัท P&G ได้จัดหาน้ำดื่มสะอาดปริมาณกว่า 15 ล้านลิตร ซึ่งหมายถึงระยะเวลาหลายล้านวันในการป้องกันสุขภาพและรักษาชีวิตคนหลายพันคน [โดยประมาณ]

CSDW-เกี่ยวกับเรา-เด็กแอฟริกันรวบรวมแหล่งน้ำ

เกี่ยวกับโครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็ก (CSDW) ของ P&G

ความขาดแคลน

คนทั่วโลกจำนวนเกือบ 1 พันล้านคนไม่มีน้ำดื่มสะอาด ภาวะท้องร่วงที่เกิดจากการดื่มน้ำปนเปื้อนเชื้อโรคยังคงเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของทารกและเด็กในประเทศด้อยพัฒนา ภาวะขาดแคลนน้ำดื่มคือสาเหตุของการเสียชีวิตที่มีจำนวนสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคเอชไอวี/เอดส์และมาลาเรียรวมกัน

ภาวะขาดแคลนน้ำดื่มคือสาเหตุของการเสียชีวิตที่มีจำนวนสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคเอชไอวี/เอดส์และมาลาเรียรวมกัน

นอกจากนี้ภาวะขาดแคลนน้ำดื่มก็ยังได้เพิ่มอุปสรรคมากมายให้กับชุมชน เด็กต้องขาดโรงเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากน้ำและพ่อแม่ผู้ปกครองก็ประสบปัญหาในการหาน้ำสะอาดให้กับครอบครัวของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะได้รับผลกระทบสูง เนื่องจากความรับผิดชอบที่ไม่เหมาะสมในการทำงานบ้านที่จำเป็นต้องใช้น้ำ หลายคนต้องเดินไปตักน้ำเป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตรทุกวัน และส่วนใหญ่ก็มักจะต้องรับผิดชอบดูแลคนในบ้านที่เจ็บป่วยอีกด้วย เรื่องนี้ทำให้เด็กผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่ได้รับการศึกษาที่จะสามารถทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้น

วิธีทำน้ำสะอาดอย่างง่ายๆ

เทคโนโลยีการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเปลี่ยนน้ำสกปรกให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ด้วยวิธีการที่มีต้นทุนต่ำและสะดวกง่ายดาย แพคเกจขนาด 4 กรัม ที่นักวิทยาศาสตร์ของ P&G และศูนย์การควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นนี้ สามารถแปลงน้ำสกปรกให้เป็นน้ำสะอาดได้ภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น โดยมีอุปกรณ์เพียงแค่ถังน้ำหนึ่งใบ แท่งไม้ และผ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม
เท

วิธีทำน้ำสะอาดอย่างง่ายๆ

วิดีโอปฏิบัติการของเทคโนโลยีการทำน้ำบริสุทธิ์

CSDW-อาสาสมัครแบ่งปันแพ็กเกจ P&G

วิธีการทำงานของเรา

วิธีการทำงานของเรา

โรงงานของ P&G ได้ผลิตแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์และแจกจ่ายแพคเกจเหล่านี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของเราทั่วโลก องค์กรเหล่านี้ได้ทำการแจกจ่ายแพคเกจเหล่านี้ให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทกันดารที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด และในเวลาที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ

บริษัท P&G ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการ CSDW ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การลงทุนทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และสถานการผลิตระดับศาสตร์แห่งศิลป์ในการผลิตแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G บริษัท P&G ให้ความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับวิกฤตน้ำสะอาดโดยความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) รัฐบาล บริษัทและผู้บริโภค สำหรับการส่งมอบน้ำดื่มสะอาด 15 พันล้านลิตรแก่คนทั่วโลกภายในปี 2563

เราดำเนินงานที่ใดบ้าง

นับตั้งแต่ปี 2547 โครงการ CSDW ได้จัดหาแพคเกจการทำน้ำบริสุทธิ์ของ P&G ให้กับประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วทุกพื้นที่ในทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย

CSDW- เกี่ยวกับเราแผนที่โลก

เราดำเนินงานที่ใดบ้าง map

ภาพการจับมือ

พันธมิตรของเรา

พันธมิตรของเรา

พันธมิตรของเราคือองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งของโครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็ก บริษัท P&G ร่วมงานกับองค์กรกว่า 150 องค์กรเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องวิกฤตของน้ำสะอาดและจัดหาน้ำสะอาดให้กับครอบครัวที่ยากไร้ องค์กรพันธมิตรขนาดใหญ่ระดับโลกของเรา ได้แก่ CARE, ChildFund, PSI, Save the Children และ World Vision.

พันธมิตรของเรา
CSDW-เกี่ยวกับเรารางวัล

รางวัล

รางวัล

โครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็กของ P&G เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับในทั่วโลกสำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

รางวัลของเรา