Search Icon
Bán lẻ

Tài sản Truyền thông

 • P&G Logo

  Logo P&G Phase

 • CSDW Logo

  Logo CSDW

 • Cảnh quay phụ

  Trẻ em với nước sạch

  Những Đứa trẻ Khỏe mạnh nhờ Nước Sạch

  Những Đứa trẻ Khỏe mạnh nhờ Nước Sạch

  Trường học và cộng đồng

  Trường học & Cộng đồng

  Trường học & Cộng đồng

  Trình diễn thanh lọc nước Mỹ Latinh

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Mỹ Latinh

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Mỹ Latinh

  Nước-Thanh lọc-Demo-Châu Á

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Á

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Á

  Nước lọc châu Phi 2

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Phi

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Phi

  Các gia đình

  Gia đình

  Gia đình

  Hình ảnh

  Thông cáo báo chí