Bán lẻ

Tài sản Truyền thông

 • P&G Logo

  Logo P&G Phase

 • CSDW Logo

  Logo CSDW

 • Cảnh quay phụ

  Những Đứa trẻ Khỏe mạnh nhờ Nước Sạch

  Những Đứa trẻ Khỏe mạnh nhờ Nước Sạch

  Read More

  Trường học & Cộng đồng

  Trường học & Cộng đồng

  Read More

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Mỹ Latinh

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Mỹ Latinh

  Read More

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Á

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Á

  Read More

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Phi

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Phi

  Read More

  Gia đình

  Gia đình

  Read More

  Hình ảnh

  Thông cáo báo chí