Bán lẻ

Tài sản Truyền thông

 • P&G Logo

  Logo P&G Phase

 • CSDW Logo

  Logo CSDW

 • Cảnh quay phụ

  Trẻ em với nước sạch

  Những Đứa trẻ Khỏe mạnh nhờ Nước Sạch

  Những Đứa trẻ Khỏe mạnh nhờ Nước Sạch

  Read More
  Trường học và cộng đồng

  Trường học & Cộng đồng

  Trường học & Cộng đồng

  Read More
  Trình diễn thanh lọc nước Mỹ Latinh

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Mỹ Latinh

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Mỹ Latinh

  Read More
  Nước-Thanh lọc-Demo-Châu Á

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Á

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Á

  Read More
  Nước lọc châu Phi 2

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Phi

  Minh họa cách sử dụng gói bột lọc nước - Châu Phi

  Read More
  Các gia đình

  Gia đình

  Gia đình

  Read More

  Hình ảnh

  Thông cáo báo chí