GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH

Từ năm 2004, chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” của P&G và công nghệ lọc nước P&G Purifier of Water đã được quốc tế ghi nhận cho những nỗ lực mang lại nước uống sạch cho trẻ em và các hộ gia đình trên toàn thế giới.

Giải thưởng Đổi mới Công nghệ

Hiệp hội hóa học Hoa Kỳ - Giải thưởng Howard Fawcett:

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của chương trình đối với khoa học, công nghệ, giáo dục và công tác truyền thông về sức khỏe và an toàn hóa chất

Giải thưởng Bằng sáng chế cho Nhân loại của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ:

Giải thưởng dành cho nỗ lực cung cấp 5 tỉ lít nước sạch thông qua việc sử dụng gói bột lọc nước P&G

Giải thưởng Đổi mới Xã hội của báo Economist:

Giải thưởng dành cho công nghệ sử dụng cho gói bột lọc nước P&G – một sáng kiến “hơn cả nguồn cảm hứng” - cùng chiến lược phân phối và quan hệ hợp tác của Chương trình CSDW

Giải thưởng World Technology:

Giải thưởng về môi trường

Giải thưởng Đột phá Sáng tạo của tạp chí Popular Mechanics:

Vinh danh những Đổi mới trong Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Laureate of the 2007 Tech Museum – The Tech Museum of Innovation:

Giải thưởng dành cho việc áp dụng công nghệ nhằm mang lại lợi ích cho nhân loại và khơi mào cho sự thay đổi toàn cầu về nước uống sạch

Giải thưởng Đồng Grainger Challenge – Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia và Quỹ Grainger:

Giải thưởng dành cho những nỗ lực nhân đạo đưa đến việc thiết kế và phát triển gói bột lọc nước P&G

Nhà phát minh Quốc gia của Năm - Tổ chức giáo dục Intellectual Property Owners:

Giải thưởng dành cho những nỗ lực nhân đạo đưa đến việc thiết kế và phát triển gói bột lọc nước P&G

Giải thưởng Chương trình Toàn cầu

GBC Health - Giải thưởng Doanh nghiệp Hành động vì Sức khỏe:

Giải thưởng dành cho một trong những chương trình đầu tư xã hội tốt nhất của doanh nghiệp để phòng chống bệnh tiêu chảy

Giải thưởng Nhân đạo của tổ chức Action Against Hunger:

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực phi thường của chương trình đại diện cho những cộng đồng gặp khó khăn trên toàn thế giới

Giải thưởng Ron Brown dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp (đồng nhận giải):

Giải thưởng dành cho nỗ lực cung cấp nước uống sạch tại các quốc gia đang phát triển, với trọng tâm là xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên P&G và cộng đồng

Giải thưởng Lãnh đạo Toàn cầu – Cơ quan Liên hiệp quốc tại Hoa Kỳ:

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực cung cấp nước sạch cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới (và cho chương trình Protecting Futures do Tampax & Always khởi xướng)

Giải thưởng Members Project của American Express:

Giải thưởng dành cho ý tưởng dự án có tác động và tính thiết thực cao nhất theo bình chọn của các chủ thẻ American Express

Giải thưởng Huy chương Vàng về Tuyên truyền Sức khỏe Quốc tế (đồng nhận giải) – Trường Y tế Cộng đồng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins:

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực xây dựng những mối quan hệ theo cơ chế thị trường góp phần duy trì và cung cấp nước uống sạch cho người dân

Giải thưởng Tầm nhìn Chiến lược - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Viện Chiến lược toàn cầu:

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực xây dựng các phương pháp tiếp cận sáng tạo và đổi mới để giải quyết vấn đề về nước uống sạch - một trong những vấn đề chiến lược quan trọng nhất của thời đại

Giải thưởng Doanh nghiệp Thế giới - Phòng Thương mại Quốc tế, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc và Diễn đàn lãnh đạo kinh doanh quốc tế Prince of Wales:

Giải thưởng dành cho những hoạt động hỗ trợ cho Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, đặc biệt là những nỗ lực hướng đến mục tiêu giảm một nửa số lượng người dân không thể tiếp cận bền vững với nước uống sạch đến năm 2015

Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu CSR 2015 - Giải Bạc:

Giải thưởng dành cho Hạng mục Sản phẩm Xuất sắc

Giải thưởng Chương trình Khu vực

Giải thưởng Công dân Toàn cầu của US Doctors for Africa:

Giải thưởng ghi nhận những hoạt động nhân đạo của công ty

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ:

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân tại Nigeria và Pakistan

Giải thưởng Bảo vệ Sức khỏe Môi trường của Trẻ em - Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ:

Giải thưởng ghi nhận vai trò lãnh đạo xuất sắc trong việc bảo vệ trẻ em trước những rủi ro sức khỏe liên quan đến môi trường

Giải thưởng Nước Công nghiệp Stockholm – Viện nước quốc tế Stockholm:

Giải thưởng dành cho việc phát triển gói bột lọc nước P&G

2016 by Mix Marcomm Magazine – Indonesia:

Giải thưởng dành cho Chương trình Nhân đạo nhất năm 2016

Giải thưởng APAC Excellence 2016:

Giải thưởng dành cho Top 3 Chương trình Trách nhiệm Doanh nghiệp Xuất sắc nhất tại APAC

Giải thưởng Conciencia 2016 – Honorable Mention:

Giải thưởng dành cho các chương trình CSDW hướng đến cộng đồng tại Argentina.