BẠN CÓ THỂ GIÚP GÌ

BẠN CÓ THỂ GIÚP GÌ

Bạn có thể hưởng ứng chương trình Nước uống sạch cho trẻ em (CSDW) của P&G theo nhiều cách, chẳng hạn đóng góp cho chương trình hoặc kêu gọi mọi người cùng tham gia bằng cách gây quỹ.