Cô bé học với một cốc nước sạch

Bạn có thể giúp gì

Bạn có thể hưởng ứng chương trình Nước uống sạch cho trẻ em (CSDW) của P&G theo nhiều cách, chẳng hạn đóng góp cho chương trình hoặc kêu gọi mọi người cùng tham gia bằng cách gây quỹ.

1

Tổ chức gây quỹ

Hãy khuyến khích bạn bè, gia đình và cộng đồng cùng tham gia ủng hộ Chương trình CSDW của P&G. Chúng tôi cung cấp một bộ tài liệu hướng dẫn toàn diện để giúp bạn với:

  • Các ý tưởng gây quỹ
  • Cách minh họa công nghệ của gói bột lọc nước P&G
  • Bí quyết quảng bá và quản lý quỹ
Bộ tài liệu hướng dẫn gây quỹ tại trường học

Tổ chức gây quỹ