Đối tác trong chương trình Nước uống sạch cho trẻ em của P&G

Các đối tác

Chương trình Nước uống sạch cho trẻ em của P&G tự hào hợp tác cùng với các đối tác truyền thông và triển khai nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch và việc thực hành tốt các quy tắc vệ sinh.